×

§1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma 9c Amadeusz Lisiecki której siedziba znajduje się pod adresem: ul. Koronowska 17, 61-046 Poznań, Polska, o nadanym numerze NIP: 6182041521 oraz REGON: 525624300.
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres kontakt@9c.com.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§2
Zbieranie danych osobowych

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej realizuje funkcje pozyskiwania danych osobowych oraz informacji o użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
 2. Sprzedawca zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.
 1. dane osobowe podane w procesie składania zamówienia ją wykorzystywane w celu realizacji procesu sprzedaży m.in. do wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktura), obsługi płatności, wysyłka towaru, realizacja wymiany towaru lub odstąpienia od umowy, realizacja reklamacji, chodzenia roszczeń, realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 2. adres email podany podczas korzystania z Informatora jest wykorzystywany do realizacji funkcji Informatora
 3. dane osobowe podane w procesie zakładania Konta są wykorzystywane do realizacji funkcji Konta
 4. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem

§3
Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przykazywane następującym podmiotom:
  1. Operatorom pocztowym i firmom realizującym dostawę zamówionego towaru w przypadku gdy dostawa towaru jest częścią umowy zawartej z Użytkownikiem
  2. Księgowym, radcom prawnym i instytucjom bankowym z usług których korzysta Sprzedawca
  3. Windykatorom należności
  4. Podmiotom dostarczającym usługi informatyczne
  5. Pośrednikom płatności
  6. Organom administracji państwowej takich jak policja, prokuratura, organy ścigania itd. na ich wniosek
 2. Użytkownik który korzysta z usług dostarczanych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę i w formularzu na Stronie Internetowej poda adres e-mail przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca w ramach oferowania owych usług wysyłać będzie wiadomości elektroniczne które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika a tym samym udostępnić jego dane osobowe podmiotowi dostarczającemu Użytkownikowi usługi informatyczne który to podmiot realizuje na rzecz Użytkownika funkcjonalność elektronicznej poczty e-mail. Jeśli Użytkownik sobie tego nie życzy, może skorzystać z następującej możliwości:
  Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi możliwość zaszyfrowania wiadomości e-mail w standardzie GPG. Za pośrednictwem zaszyfrowanej wiadomości e-mail Użytkownik może złożyć zamówienie u Sprzedawcy oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Jeśli Użytkownik dołączy do wiadomości swój klucz publiczny w standardzie GPG to Sprzedawca w odpowiedzi może zaszyfrować wiadomość kluczem który otrzymał od Użytkownika.
 3. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§4
Cel przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych – sprzedaż. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów Administratora polegających na dążeniu do nawiązania relacji handlowych oraz sprzedaży produktów lub usług.
  2. Zawarcie i wykonanie zawartej z Użytkownikiem umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy i do jej zawarcia.
  3. Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników.
  4. Windykacja należności. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na utrzymaniu płynności finansowej.
  5. Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na obronie interesów przedsiębiorcy.
  6. Prowadzenia marketingu bezpośredniego - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów administratora, którymi są prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych i gospodarczych.

§5
Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. Do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności wynikającej z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z tą umową oraz przez okres wynikający z przepisów prawa takich jak m.in. ustawa o rachunkowości jednak nie krócej niż 10 lat i nie dłużej niż 12 lat.
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Sklep 9c.com.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z naszym Regulaminem i Polityką plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.